สมาชิกอัพโหลด(ล่าสุด)

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Toshiba_PE0345 sch 245.94 KB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file Toshiba_PE0300 sch 285.04 KB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file Toshiba_PE0641C sch 406.64 KB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file TOSHIBA_62CM9U_62CM9U 1.6 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file Toshiba 32HLX84CD lcd 4.42 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file Toshiba-32KV501B-chassis-17MB60-4 (Vestel) 4 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file toshiba40l2546 1.07 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file TOSHIBA_T20WH8-20HLK86_20HL86 2.65 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file Toshiba 26HL83 LCD TV 2.35 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file TOSHIBA 20HL85 lcd 2.97 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file toshiba 22dv501b 1.89 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file TOSHIBA SVM40PW8DG 4.39 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file TOSHIBA 15VL26P 3.2 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_LTXXX_Digital_Storage_Oscilloscope sm 3.82 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_9400A_Schematics 8.85 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file lecroy_research_9401-2-s1_sch 8.85 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_LS140_Sch 8.92 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_9450_Service_Manual 6.9 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LECROY 9300_OM_REVA 5.5 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_LC_Oscilloscope_RC 1.75 MB 2020-06-01
A compressed ZIP file LeCroy LTXXX-RCM-E_Rev_B_remote 1.24 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy LW400A-OM2 1.02 MB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_Waverunner_LT_Quick_Ref 852.02 KB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file LeCroy_WP03_Parameter_Analysis 861.22 KB 2020-06-01
An Adobe Acrobat file DELTA Electronika - DPS 214AP 448.87 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Pioneer SBX-N550_N750 RRV4539 188.63 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file FSP132-3F01 Toshiba 32AV703R_power 68.44 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Sharp_RUNTKA164WJZZ 187.28 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Sony XM-2022 audio car 1.13 MB 2020-05-25
An Adobe Acrobat file Sony XM-5020X audio car 1000.28 KB 2020-05-25

Θ ข้อมูล SMD code  สามารถเรียง,เลือกข้อมูลได้   <<สมาชิก สามารถค้นหาข้อมูล SMD code ได้กว่า 60,000 เบอร์  เมื่อ LogIn >>

smd code part no. ชื่ออะไหล่ case ผู้ผลิต
-1A PMST3904 2N3904 SOT323 Phi
-1B PMST2222 2N2222 SOT323 Phi
-20 PDTC114WU NPN DTR SOT323 Phi
-23 PDTA114TU PNP DTR R1 10K SOT323 Phi
-24 PDTC114TU NPN DTR R1 10K SOT323 Phi
-4 PMSS3904 2N3904 SOT323 Phi
-6 PMSS3906 2N3906 SOT323 Phi
0 2SC3603 NPN RF FT 7GHZ SOT173 Nec
05F TSDF1205R FT12GHZ NPN 4V 5MA - Tfk
0A DTC125TKA NPN DTR R2 100K 50V 100MA SC59 Roh
1 to 10 (3765)

 

 

Θ ข้อมูลได้โอด 600 เบอร์

Part No. รายละเอียด
0.5W 10V DIODA ZENERA 0.5W 10V SOD27
0.5W 11V DIODA ZENERA 0.5W 11V SOD27
0.5W 12V DIODA ZENERA 0.5W 12V SOD27
0.5W 13V DIODA ZENERA 0.5W 13V SOD27
0.5W 15V DIODA ZENERA 0.5W 15V SOD27
0.5W 16V DIODA ZENERA 0.5W 16V SOD27
0.5W 18V DIODA ZENERA 0.5W 18V SOD27
0.5W 1V DIODA ZENERA 0.5W 1V SOD27
0.5W 20V DIODA ZENERA 0.5W 20V SOD27
0.5W 22V DIODA ZENERA 0.5W 22V SOD27
1 to 10 (688)