สมาชิกอัพโหลด(ล่าสุด)

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file 715g7720-p0e-001-0020 philips psu 798.75 KB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file 715g6297-p01 china psu 431.18 KB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file 715g7831-p0e-000-0020 philips psu 858.08 KB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file Kenwood DPX304 DPX308 DPX404 1.74 MB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file Kenwood DPX-8020MD 1.93 MB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file Kenwood DP-X302 1.62 MB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file Kenwood DP-X301 1.49 MB 2019-12-13
An Adobe Acrobat file inv-HighVoltage-ICs 191 KB 2019-12-10
An Adobe Acrobat file NutsVolts 2007-07 12.8 MB 2019-12-10
An Adobe Acrobat file NutsVolts 2007-08 12.29 MB 2019-12-10
An Adobe Acrobat file NutsVolts 2007-09 13.42 MB 2019-12-10
An Adobe Acrobat file Toshiba ST-335 1.79 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file Toshiba hdd play MEGF60,40,20,10 1.42 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file Toshiba lcd 32W153XDX-32L153XDX-40L153XDX-32W154XDX 2.09 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file Toshiba 42AV500U Rev.1 lcd 1.78 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file toshiba 32el933g schematic 1.18 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file Toshiba dvd DR1sb f g 1.3 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file Toshiba 28ZH37P, 32ZH37_chassis ZH37 1.39 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file toshiba lcd 32P2400D 1.03 MB 2019-12-06
An Adobe Acrobat file toshiba_sc-330_sm 987.05 KB 2019-12-02

Θ ข้อมูล SMD code  สามารถเรียง,เลือกข้อมูลได้   <<สมาชิก สามารถค้นหาข้อมูล SMD code ได้กว่า 60,000 เบอร์  เมื่อ LogIn >>

smd code part no. ชื่ออะไหล่ case ผู้ผลิต
-1A PMST3904 2N3904 SOT323 Phi
-1B PMST2222 2N2222 SOT323 Phi
-20 PDTC114WU NPN DTR SOT323 Phi
-23 PDTA114TU PNP DTR R1 10K SOT323 Phi
-24 PDTC114TU NPN DTR R1 10K SOT323 Phi
-4 PMSS3904 2N3904 SOT323 Phi
-6 PMSS3906 2N3906 SOT323 Phi
0 2SC3603 NPN RF FT 7GHZ SOT173 Nec
05F TSDF1205R FT12GHZ NPN 4V 5MA - Tfk
0A DTC125TKA NPN DTR R2 100K 50V 100MA SC59 Roh
1 to 10 (3765)

 

 

Θ ข้อมูลได้โอด 600 เบอร์

Part No. รายละเอียด
0.5W 10V DIODA ZENERA 0.5W 10V SOD27
0.5W 11V DIODA ZENERA 0.5W 11V SOD27
0.5W 12V DIODA ZENERA 0.5W 12V SOD27
0.5W 13V DIODA ZENERA 0.5W 13V SOD27
0.5W 15V DIODA ZENERA 0.5W 15V SOD27
0.5W 16V DIODA ZENERA 0.5W 16V SOD27
0.5W 18V DIODA ZENERA 0.5W 18V SOD27
0.5W 1V DIODA ZENERA 0.5W 1V SOD27
0.5W 20V DIODA ZENERA 0.5W 20V SOD27
0.5W 22V DIODA ZENERA 0.5W 22V SOD27
1 to 10 (688)