สมาชิกอัพโหลด(ล่าสุด)

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Wavetek_3510_Signal_Gen 4.77 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file Wavetek_39A_ARB_Function_Gen 4.96 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file KLV-32NX500 1.94 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file HAIER Air con HSU-09,12H03(BP) 2.28 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file Hameg M-HM604 4.44 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file KV-29FA350_29FA750 Ch.BX-1L 14.25 MB 2020-07-03
A compressed ZIP file toshiba 32av700e 2.19 MB 2020-07-03
An Adobe Acrobat file BN94-00622J 364.66 KB 2020-06-22
An Adobe Acrobat file BN85CD 75.54 KB 2020-06-22
An Adobe Acrobat file BN96 03050 A 941.64 KB 2020-06-22
An Adobe Acrobat file BN94-03052A 576.88 KB 2020-06-22
An Adobe Acrobat file BN96 02583 A 384.49 KB 2020-06-22
An Adobe Acrobat file BN44-00066ACB-Mo15 inverter 470.32 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00050ACB-RB15 inverter 416.22 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00044ACB-PC21 inverter 251.25 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00056B-GG15 Inverter 139.91 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00038ACB-ML17 Inverter 238.49 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00025ACB-ML15 Inverter 169.02 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file BN44-00041ACB-GG17 Inverter 177.82 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file TCL MOD. C2133E 1.73 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file TCL TV L48S4700 1.84 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file TCL-L43P1US or chassis MS68A-AP 5.49 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file TCL MOD. AT34106S 2.74 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file TCL MOD. 3415D1 1.16 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file SANSUI BA-2000 service manual 2.36 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file Sansui 441 receiver 1.51 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file Sansui 9090 receiver 2.47 MB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file Sansui AU-607 425.61 KB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file SAMSUNG LE 32A43xTxx_37A43xTxx_40AxTxx Ch.GTN32SEx_37SEx_40SEx 8.49 MB 2020-06-10
An Adobe Acrobat file SAMSUNG LE40A43xTxx ch GTN40SEx 7.57 MB 2020-06-10

    จุดประสงค์:

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนวงจรในการซ่อมสำหรับช่างซ่อม ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

โดยแบ่งเป็นส่วนๆ คือ การดาวน์โหลดวงจรหรือ Service Manuals ,การอัพโหลดวงจร เพื่อแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆ  

 การสมัครสมาชิก

1.คลิกที่ สมัครสมาชิก หรือผ่าน Google 

2. รออนุมัติจาก Admin  และตอบกลับทางอีเมล์ ก่อนใช้งาน 

3.ล๊อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Username,password ที่ท่านสมัคร

4.หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อที่ eservicethai.com@gmail.com 

 ####สิทธิ สำหรับสมาชิก####

   การดาวน์โหลด     

-บุคคลทั่วไป  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เฉพาะส่วนที่กำหนด

-สมาชิก สามารถดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น พท. สมาชิกได้ไม่จำกัดกว่า 4,000 วงจร

 และวงจรที่สมาชิกอัพโหลด และในโฟลเดอร์ CD ที่รวบรวมไว้ได้ตลอดเวลา

 ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    การอัพโหลด

-สมาชิก สามารถแชร์ไฟล์เพื่อ "อัพโหลด"แลกเปลียนวงจร , service manuals ได้ 

-ประเภทไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx,zip,rar,jpg,jpeg,gif,djvu  ขนาดไม่เกิน 30 Mb

-หากไฟล์ที่อัพโหลด เป็นไฟล์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม ทาง Admin จำเป็นต้องลบออกจากระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบ

                            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                               ผู้ดูแลระบบ(Admin)