สมาชิกอัพโหลด(ล่าสุด)

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file JVC tv AV-17V214 1.37 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file JVC AX-330BK 1.39 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file JVC 4VN-880_Sch 1.13 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file JVC KW-X730 1.08 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file JVC RC-ST1 662.19 KB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file book Lvds connection book 1.48 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file book repair LCD Panel Common Bypass Methods 1.55 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file LCD TV Main Board Power Faults 1.27 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file Panasonic OLED TV Technical Guide lcd 611.14 KB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file Panasonic 2015 lcd_technical_guide_circuit_v1 lcd 1.34 MB 2020-02-20
An Adobe Acrobat file DIY VAWT-turbine 1.29 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file LOUDSPEAKER-HANDBOOK 195.5 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file On-220w-Lcd-Tv-Power-Supply 407.52 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file The PIC Microcontroller 1.25 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file Transistor Projects 1.19 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file The Beginner's Handbook of Amateur Radio 2.64 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file Practical RF Handbook (3rd ed.) 2.23 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file low power amp 2.26 MB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file uni-t ut70d 169.23 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file uni-t_ut61e 1.14 MB 2020-02-12

Θ ข้อมูล SMD code  สามารถเรียง,เลือกข้อมูลได้   <<สมาชิก สามารถค้นหาข้อมูล SMD code ได้กว่า 60,000 เบอร์  เมื่อ LogIn >>

smd code part no. ชื่ออะไหล่ case ผู้ผลิต
-1A PMST3904 2N3904 SOT323 Phi
-1B PMST2222 2N2222 SOT323 Phi
-20 PDTC114WU NPN DTR SOT323 Phi
-23 PDTA114TU PNP DTR R1 10K SOT323 Phi
-24 PDTC114TU NPN DTR R1 10K SOT323 Phi
-4 PMSS3904 2N3904 SOT323 Phi
-6 PMSS3906 2N3906 SOT323 Phi
0 2SC3603 NPN RF FT 7GHZ SOT173 Nec
05F TSDF1205R FT12GHZ NPN 4V 5MA - Tfk
0A DTC125TKA NPN DTR R2 100K 50V 100MA SC59 Roh
1 to 10 (3765)

 

 

Θ ข้อมูลได้โอด 600 เบอร์

Part No. รายละเอียด
0.5W 10V DIODA ZENERA 0.5W 10V SOD27
0.5W 11V DIODA ZENERA 0.5W 11V SOD27
0.5W 12V DIODA ZENERA 0.5W 12V SOD27
0.5W 13V DIODA ZENERA 0.5W 13V SOD27
0.5W 15V DIODA ZENERA 0.5W 15V SOD27
0.5W 16V DIODA ZENERA 0.5W 16V SOD27
0.5W 18V DIODA ZENERA 0.5W 18V SOD27
0.5W 1V DIODA ZENERA 0.5W 1V SOD27
0.5W 20V DIODA ZENERA 0.5W 20V SOD27
0.5W 22V DIODA ZENERA 0.5W 22V SOD27
1 to 10 (688)