Ω ข้อมูลเทียบเบอร์ ทรานซิสเตอร์ 40,000 เบอร์  ทั้งยุโรป,อเมริการและญี่ปุ่น  ใช้งานง่าย เรียงข้อมูลตามหัวข้อหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการ

เบอร์ si/ge ชนิด PC Vcb Vce Veb IC Tj Ft CC Hfe Mfg Case รายละเอียด ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น
100T2 Si npn 85W 120V 80V 10V 5A 175>C - - 30/80 STE TO3 High Power High Voltage General Purpose BDY74 2N3442
101NU70 Ge npn 30mW 10V - - 100mA 90>C 200KHz - 38341 TES TO1 Medium Power General Purpose - -
102NU70 Ge npn 50mW 20V - - 100mA 90>C 500KHz - 38341 TES TO1 Medium Power General Purpose - -
103NU70 Ge npn 50mW 20V - 2V 100mA 90>C 500KHz - 20MIN TES TO1 Medium Power General Purpose - -
104NU70 Ge npn 50mW 20V - - 100mA 90>C 500KHz - 20MIN TES TO1 Medium Power General Purpose - -
104T2 Si npn 85W 60V 50V 5V 5A 200>C - - 20MIN STE TO3 Power General Purpose BDY74 2N3442
105NU70 Ge npn 125mW 32V - 10V 10mA 90>C 600KHz - 20/40 TES TO1 Medium Power General Purpose - -
106NU70 Ge npn 125mW 32V - 10V 10mA 90>C 800KHz - 30/75 TES TO1 Medium Power General Purpose - -
107NU70 Ge npn 125mW 32V - 10V 10mA 90>C 1MHz - 65/130 TES TO1 Medium Power General Purpose - -
1 to 10 (46126)